top of page

    KIRKE
    DANS
    EREN

KIRKEDANSEREN

VESTRE PORSGRUNN KIRKE (Vinterscena), 2022

ÅLESUND KIRKE (Høstscena), 2021

KRISTIANSAND DOMKIRKE (Ravnedans), 2021

TVEIT KIRKE (Ravnedans), 2021

GRØNLAND KIRKE (Black box Teater), 2020-2021

LADEMOEN KIRKE (Rosendal Teater), 2020

Kirkedanseren er et verk der én og én publikummer booker seg tid i et kirkerom for å danse uten tilskuere. Dansen akkompagneres av en organist som spiller med ryggen til. Kirkedanseren vil gi hver av oss mulighet til å være hovedperson. Foruten vår egen dåp, eget bryllup, og kanskje særlig egen begravelse, står vi sjelden ut som enkeltmennesker og hovedpersoner i kirkerommet. Det er i det hele tatt sjelden man er i et kirkerom alene, og enda sjeldnere at man står fri til å utfolde seg der fysisk.

 

Alle slags bevegelser og måter å danse på er velkomne i Kirkedanseren, og man kan også bare sitte, stå, gå rundt, riste løs, svaie til orgeltonene eller legge seg ned. 

Koreografisk idé: Marie Bergby Handeland

Organister: Elsebeth Lutcherath (Kristiansand domkirke), Ruth Loland Sandvik (Tveit kirke), Olav Rune Bastrup (Grønland kirke), Magnus Leite (Lademoen kirke), Arne B. Varmedal (Ålesund kirke), Hildegun Haukenæs/Dagfinn Olsen (Vestre Porsgrunn kirke)

Samproduksjon: Black box teater, Rosendal Teater

Foto: Bilde 1 - Alvhilde Naterstad, bilde 2 - Kristiansand domkirke, bilde 3 - Ålesund kirke

Støttet av: Oslo kommune og Kristiansand kommune  

 

«2020 kan føles som et håpløst år, men midt oppi pandemi og protester står det også frem, klart og tydelig, et ønske om en bedre verden(…). Marie Bergby Handeland har med Kirkedanseren skapt et rom for individuell ettertanke. Og i tanke er det håp. Tror jeg.»

Scenekunst.no 

«Selv om min deltagelse kreves i denne forestillingen, oppleves verket som fullendt før jeg kommer inn i kirken. Alle elementene er så overveldende og ferdig etablert. Både rommet og musikken er opphøyd, sakrale - fylt med mening.»  

— Norsk Shakespearetidsskrift 

Domkirka.jpg
ålesundkirke.jpg
bottom of page