top of page

Tur med hunden er en koreografisk poetikk om dans, bevegelse, gulv og kropp. Om å gynge, svaie og rugge. Marie Bergby Handeland og Gro Dahle har sammen skrevet en tekst med utgangspunkt i danseforestillingen Forfatterbevegelsen, der seks norske forfattere danser sine litterære verk.

Hva slags bevegelser bærer en forfatter på? Finnes det et bevegelsesspråk som hører til tekstene? For hvert nye litterære verk som skrives fram, jobbes det også fram en ny kropp? Hører det en kropp med til hvert litterære verk?

Forfattere: Marie Bergby Handeland og Gro Dahle

Utgitt: Flamme forlag, 2018

Kjøp boken hos Flamme forlag her, eller kontakt Marie.  

 

bottom of page